مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید خرید بلیط هواپیما دانلود آهنگ جدید آهنگ جدید آهنگ پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون

FOTOCINEMA. Revista científica de cine y fotografía, No 15 (2017)

##article.fontSize##:  Pequeña  Mediana  Grande

Narratología porno. Una lectura semiótica de Tras la puerta verde

Álex Mendíbil Blanco, Francisco García García, María Luisa García Guardia

Resumen


La narrativa del cine pornográfico ha sido objeto de muchas polémicas y en algunos casos de estudio, pero asumiendo generalmente que el argumento o trama del film era el contenedor de todo el relato, subestimando la narratividad de la esencia propia del porno: las escenas de sexo explícito. En los textos pornográficos el argumento no suele ser un fin en sí mismo, sino una herramienta de carácter más o menos funcional, o incluso paródico, y son las escenas de sexo las que constituyen el núcleo del relato, tan narrativas como una escena de baile en un musical. El porno actual hace tiempo que dejó de ser “cine” y prescinde cada vez más del argumento convencional, por lo que planteamos esta base teórica que prioriza la forma sobre el contenido, y propone herramientas que sirvan para analizar la narrativa de las escenas sexuales explícitas de un largometraje o de un video breve de Internet.

##article.citations##


Barthes, R. (1970). Introducción al análisis estructural del relato. En R. Barthes [et al.] Análisis estructural del relato (pp. 9-43). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

Barthes, R. (1997). Sade, Fourier y Loyola. Madrid: Ediciones Cátedra.

Baudrillard, J. (1981). De la seducción. Madrid: Ediciones Cátedra.

Baudrillard, J. (1993). La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: Anagrama.

Chatman, S. (1990). Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid: Taurus.

Deleuze, G. (1984). La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidós.

Deleuze, G. y Guattari, F. (1988). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos.

Di Lauro, A. y Rabkin, G. (1976). Dirty Movies: An Illustrated History of the Stag Film, 1915-1970.  New York: Chelsea House.

Foucault, M. (1977) Historia de la sexualidad. 1. La voluntad del saber. Madrid: Siglo XXI.

García del Castillo, A. (2011). Asalto al poder en el porno. Apropiación y empoderamiento en las narraciones postpornográficas. Revista Icono14 . 1 de Octubre de 2011, Año 9, Vol. Especial, (pp. 361-377).

Gubern, R. (1989). La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Madrid: Akal.

Kleinhans, C. (2006). The Change from film to video pornography. En P. Lehman (Ed.), Pornography: film and culture (pp. 154-167). Londres: Rutgers University Press.

Escoffier, J. (2007). Scripting the sex: fantasy, narrative, and sexual scripts in pornographic films. En M. Kimmel (Ed.), The sexual self: the construction of sexual scripts (pp. 61-80). Nashville: Vanderbilt University Press.

Mulvey, L. (2001). Placer visual y cine narrativo. En B. Wallis (Ed.), Arte después de la modernidad. Madrid: Akal.

Nichols, B. (1991). Representing reality: issues and concepts in documentary. Bloomington: Indiana University Press.

Paasonen, S. (2011). Carnal resonance: Affect and online pornography. London: MIT Press.

Paasonen, S. (2011). Online Pornography: Ubiquitous and Effaced. En Consalvo, M., & Ess, C. (Ed.). The handbook of internet studies (pp. 424-439.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Preciado, B. (2001). Manifiesto contra-sexual. Madrid: Ópera Prima.

Preciado, B.  (2008). Testo yonki. Madrid: Espasa Calpe.

Rouner, J. (2014). [Entrevista a Penny Antine]. What It’s Really Like To Write Porn For A Living. En YourTango.  Recuperado de  http://www.yourtango.com/2014224426/what-its-really-like-to-write-porn-for-a-living

Schaefer, E. (2002). Gauging a Revolution: 16mm Film and the Rise of the Pornographic Feature. En Cinema Journal, 41, Number 3, Spring 2002, (pp. 3-26).

Simon, W. y Gagnon, J.H. (1986). Sexual Scripts: Permanence and Change. En Archives of Sexual Behavior, Vol. 15, Nº 2 (pp. 97-120).

Sontag, S. (1985). Estilos radicales. Barcelona: Muchnik Editores.

Todorov, T. (1970) Las categorías del relato literario. En R. Barthes [et al.] Análisis estructural del relato (pp. 155-192). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

van Doorn, N. (2010). Keeping it Real. User-Generated Pornography, Gender Reification, and Visual Pleasure. En Convergence: the international journal of research into new media technologies, Vol. 16, issue 4, November 2010, (pp.411-430).

Willemen, P. (1992) Letter to John. En The Sexual Subject: a Screen reader in sexuality. (pp. 171-183). Londres: Routledge.

Williams, L. (1989). Hard core: power, pleasure, and the “frenzy of the invisible”. Berkeley: University of California Press.

Ziplow, S. (1977). The Film Maker’s Guide to Pornography. New York: Drake.

 

Referencias videográficas

Mitchell, J. & Mitchell, A. (Productores, Directores). (2001) Behind the Green Door [DVD] (2001). EEUU: Mitchell Brothers.

Texto completo: PDF HTML

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.


ISSN 2172-0150   

Revistas asociadas

revistafotocine_120_02 1_491     atalante_374 

Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (PLATCOM)

platcom_150

3_240 4_400 5_400 6_285 7_255 8_180  9_400